English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC

NGC
Objekt NGC ligger precis i mitten av bilden.
NGC -
Typ: -
Koordinater för epok J2000: Ra= msup>hs; Dec= '"

Närliggande objekt: NGC -2, NGC -1, NGC 1, NGC 2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort. 

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Gillade?   o berätta för dina vänner:

Copyright © 2018, astro-map.com
Vid en utskrift av material från denna sida länk till astro-map.com obligatorisk.
info@astro-map.com