English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1669

NGC 1669
Voorwerp NGC 1669 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 1669 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Doradus
Type: Sa - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.4'
omvang: V=13.8m; B=14.7m
De helderheid van het oppervlak: 12.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h43m0s; Dec= -65°48'51"
roodverschuiving (z): 0.018613
De afstand van de zon tot NGC 1669: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 78.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1669 : PGC 15871, ESO 84-38, IRAS 04428-6553

Objecten in de buurt: NGC 1667, NGC 1668, NGC 1670, NGC 1671

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.