English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 3968

NGC 3968
Objekt NGC 3968 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 3968 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.70'x1.9'
veľkosť: V=11.8m; B=12.6m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h55m28.7s; Dec= 11°58'7"
RedShift (z): 0.021308
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3968: na základe množstva červeného posunu (z) - 90.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3968 : PGC 37429, UGC 6895, MCG 2-30-45, CGCG 68-92, CGCG 69-4, IRAS 11529+1214

Blízke objekty: NGC 3966, NGC 3967, NGC 3969, NGC 3970

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.