English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 4221

NGC 4221
Objekt NGC 4221 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 4221 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: SB0-a - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.20'x1.7'
magnitud: V=12.5m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 13.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h16m0s; Dec= 66°13'53"
rödförskjutning (z): 0.004419
Avståndet från solen till NGC 4221: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 18.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4221 : PGC 39266, UGC 7288, MCG 11-15-40, CGCG 315-29

Närliggande objekt: NGC 4219A, NGC 4220, NGC 4222, NGC 4223

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.