English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 5112

NGC 5112
Objekt NGC 5112 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 5112 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.00'x2.9'
veľkosť: V=12.1m; B=12.6m
Jas povrchu: 14.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h21m56.6s; Dec= 38°44'7"
RedShift (z): 0.003252
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5112: na základe množstva červeného posunu (z) - 13.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5112 : PGC 46671, UGC 8403, MCG 7-28-3, CGCG 218-5, KUG 1319+389, IRAS 13196+3859

Blízke objekty: NGC 5110, NGC 5111, NGC 5113, NGC 5114

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.