English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

IC 1541

IC 1541
Objekt IC 1541 sa nachádza presne v strede obrazu.
IC 1541 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.2'
veľkosť: V=14.5m; B=15.3m
Jas povrchu: 12.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h20m2s; Dec= 22°0'2"
RedShift (z): 0.019767
Vzdialenosť od Slnka až po IC 1541: na základe množstva červeného posunu (z) - 83.5 Mpc;
Iné mená objektu IC 1541 : PGC 1287, CGCG 478-55, NPM1G +21.0009

Blízke objekty: IC 1539, IC 1540, IC 1542, IC 1543

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.