English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

IC 3518

IC 3518
Objekt IC 3518 sa nachádza presne v strede obrazu.
IC 3518 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Im - nepravidelná galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.7'
veľkosť: V=14.2m; B=14.8m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h34m31.3s; Dec= 9°37'26"
RedShift (z): 0.004803
Vzdialenosť od Slnka až po IC 3518: na základe množstva červeného posunu (z) - 20.3 Mpc;
Iné mená objektu IC 3518 : PGC 41828, UGC 7734, CGCG 70-177, VCC 1567

Blízke objekty: IC 3516, IC 3517, IC 3519, IC 3520

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.