English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

IC 3541

IC 3541
objekt IC 3541 ligger akkurat i midten av bildet.
IC 3541 - enslig stjerne i stjernebildet Comae Berenices
Typen: * -
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=14.9m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t35m21.7s; Dec= 23°58'31"

Naboobjekter: IC 3539, IC 3540, IC 3542, IC 3543

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.