English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

IC 3541

IC 3541
Obiekt IC 3541 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
IC 3541 - jedna gwiazda w konstelacji Warkocz Bereniki
Тип: * -
Wielkość gwiazd: B=14.9m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 12h35m21.7s; Dec= 23°58'31"

Sąsiadujące obiekty: IC 3539, IC 3540, IC 3542, IC 3543

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.