English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC

NGC
Voorwerp NGC bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC -
Type: -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= msup>hs; Dec= '"

Objecten in de buurt:

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.