English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1020

NGC 1020
objekt NGC 1020 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 1020 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.1m; B=15.1m
Overflate lysstyrke: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t38m44.3s; Dec= 2°13'52"
Rødforskyvning (z): 0.023626
Avstand fra solen til NGC 1020: basert på redshiftverdien (z) - 99.8 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1020 : PGC 10018, CGCG 388-81

Naboobjekter: NGC 1018, NGC 1019, NGC 1021, NGC 1022

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.