English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1020

NGC 1020
Obiekt NGC 1020 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 1020 - galaktyka w konstelacji Wieloryb
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.80'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=14.1m; B=15.1m
Jasność powierzchni: 12.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h38m44.3s; Dec= 2°13'52"
Redshift (z): 0.023626
Odległość od Słońca do NGC 1020: w oparciu o wartość redshift (z) - 99.8 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1020 : PGC 10018, CGCG 388-81

Sąsiadujące obiekty: NGC 1018, NGC 1019, NGC 1021, NGC 1022

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.