English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1021

NGC 1021
objekt NGC 1021 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 1021 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: Sbc -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.70'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.2m; B=15.0m
Overflate lysstyrke: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 2t38m47.9s; Dec= 2°13'2"
Rødforskyvning (z): 0.019253
Avstand fra solen til NGC 1021: basert på redshiftverdien (z) - 81.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1021 : PGC 10027, CGCG 388-84

Naboobjekter: NGC 1019, NGC 1020, NGC 1022, NGC 1023

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.