English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1049

NGC 1049
Objekt NGC 1049 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 1049 - globulární hvězdokupy v souhvězdí Fornacis
Typ: GCL -
Úhlové rozměry: 1.20'
velikosti: V=12.9m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 2h39m48.1s; Dec= -34°15'30"
Jiné názvy objektu NGC 1049 : ESO 356-SC3, GCL no. 3 in Fornax dwarf

Nedaleko objekty: NGC 1047, NGC 1048, NGC 1050, NGC 1051

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd. 

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Líbí se vám?   nebo Řekněte svým přátelům:

Copyright © 2018, astro-map.com
Při tisku materiálů z této stránky odkaz na astro-map.com povinný.
info@astro-map.com