English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1049

NGC 1049
Obiekt NGC 1049 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 1049 - gromada kulista w konstelacji Piec
Тип: GCL -
Wymiary kątowe: 1.20'
Wielkość gwiazd: V=12.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h39m48.1s; Dec= -34°15'30"
Inne nazwy obiektów NGC 1049 : ESO 356-SC3, GCL no. 3 in Fornax dwarf

Sąsiadujące obiekty: NGC 1048B, NGC 1048A, NGC 1050, NGC 1051

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.