English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1077B

NGC 1077B
Objekt NGC 1077B sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1077B - galaxie v súhvezdí Perzeus
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.50'x0.4'
veľkosť: V=16.3m; B=17.1m
Jas povrchu: 14.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h46m2.9s; Dec= 40°5'36"
RedShift (z): 0.028450
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1077B: na základe množstva červeného posunu (z) - 120.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1077B : PGC 10465, MCG 7-6-68, CGCG 539-95

Blízke objekty: NGC 1075, NGC 1076, NGC 1077A, NGC 1078

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.