English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1117A

NGC 1117A
Objekt NGC 1117A sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1117A - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.50'x0.3'
veľkosť: V=13.9m; B=14.9m
Jas povrchu: 11.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h51m12.9s; Dec= 13°11'33"
RedShift (z): 0.025294
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1117A: na základe množstva červeného posunu (z) - 106.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1117A : PGC 10822, UGC 2337, MCG 2-8-19, CGCG 440-22, KCPG 80A

Blízke objekty: NGC 1115, NGC 1116, NGC 1117-1, NGC 1117-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.