astro-map.com
  NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119 NGC 1119

NGC 1119

NGC 1119
Objekt NGC 1119 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1119 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.50'x0.4'
veľkosť: V=13.8m; B=14.8m
Jas povrchu: 11.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h48m17s; Dec= -17°59'17"
RedShift (z): 0.014507
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1119: na základe množstva červeného posunu (z) - 61.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1119 : PGC 10607, ESO 546-24, IRAS 02459-1811

Blízke objekty: NGC 1117, NGC 1118, NGC 1120, NGC 1121

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика