English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1124

NGC 1124
Obiekt NGC 1124 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 1124 - galaktyka w konstelacji Piec
Тип: SB0 - galaktyka spiralna z poprzeczką
Wymiary kątowe: 1.00'x0.8'
Wielkość gwiazd: V=14.0m; B=14.9m
Jasność powierzchni: 13.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 2h51m36s; Dec= -25°42'5"
Redshift (z): 0.022502
Odległość od Słońca do NGC 1124: w oparciu o wartość redshift (z) - 95.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1124 : PGC 10838, ESO 480-7, MCG -4-7-47

Sąsiadujące obiekty: NGC 1122, NGC 1123, NGC 1125, NGC 1126

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.