English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1124

NGC 1124
Objekt NGC 1124 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 1124 - galax i stjärnbild Fornacis
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.8'
magnitud: V=14.0m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 2h51m36s; Dec= -25°42'5"
rödförskjutning (z): 0.022502
Avståndet från solen till NGC 1124: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 95.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1124 : PGC 10838, ESO 480-7, MCG -4-7-47

Närliggande objekt: NGC 1122, NGC 1123, NGC 1125, NGC 1126

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.