English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1178

NGC 1178
Objekt NGC 1178 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 1178 - jedna hvězdička v souhvězdí Persei
Typ: * -
velikosti: B=13.8m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 3h4m38.7s; Dec= 42°18'51"

Nedaleko objekty: NGC 1176, NGC 1177, NGC 1179, NGC 1180

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.