English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1178

NGC 1178
Voorwerp NGC 1178 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 1178 - enkele ster in het sterrenbeeld Persei
Type: * -
omvang: B=13.8m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h4m38.7s; Dec= 42°18'51"

Objecten in de buurt: NGC 1176, NGC 1177, NGC 1179, NGC 1180

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.