English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1197

NGC 1197
Voorwerp NGC 1197 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 1197 - door Henry Dreyer zei coördinaten, het object werd niet opnieuw gevonden;
in het sterrenbeeld Persei
Type: NF -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h6m14.1s; Dec= 44°3'40"

Objecten in de buurt: NGC 1195, NGC 1196, NGC 1198, NGC 1199

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.