English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1204

NGC 1204
Objekt NGC 1204 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 1204 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.3'
magnitud: V=13.3m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h4m39.9s; Dec= -12°20'30"
rödförskjutning (z): 0.015377
Avståndet från solen till NGC 1204: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 65.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1204 : PGC 11583, MCG -2-8-45, IRAS 03022-1232

Närliggande objekt: NGC 1203B, NGC 1203A, NGC 1205, NGC 1206

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.