KosmoVed
  NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243 NGC 1243

NGC 1243

NGC 1243
Objekt NGC 1243 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1243 - dve hviezdy v súhvezdí Eridanus
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h11m25.4s; Dec= -8°56'43"

Blízke objekty: NGC 1241, NGC 1242, NGC 1244, NGC 1245

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика