English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1292

NGC 1292
Objekt NGC 1292 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 1292 - galax i stjärnbild Fornacis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 3.00'x1.4'
magnitud: V=12.2m; B=12.7m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h18m14.8s; Dec= -27°36'38"
rödförskjutning (z): 0.004556
Avståndet från solen till NGC 1292: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 19.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1292 : PGC 12285, ESO 418-1, MCG -5-8-26, IRAS 03161-2747

Närliggande objekt: NGC 1290, NGC 1291, NGC 1293, NGC 1294

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.