English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1362

NGC 1362
Objekt NGC 1362 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 1362 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x1.1'
magnitud: V=12.8m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h33m53s; Dec= -20°16'56"
rödförskjutning (z): 0.004113
Avståndet från solen till NGC 1362: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 17.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1362 : PGC 13196, ESO 548-41, MCG -3-10-8, NPM1G -20.0135

Närliggande objekt: NGC 1360, NGC 1361, NGC 1363, NGC 1364

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.