English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1381

NGC 1381
Objekt NGC 1381 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 1381 - galax i stjärnbild Fornacis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 2.60'x0.8'
magnitud: V=11.5m; B=12.4m
Ytans ljusstyrka: 12.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h36m31.8s; Dec= -35°17'43"
rödförskjutning (z): 0.005751
Avståndet från solen till NGC 1381: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 24.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1381 : PGC 13321, ESO 358-29, MCG -6-9-3, FCC 170

Närliggande objekt: NGC 1380A, NGC 1380B, NGC 1382, NGC 1383

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.