English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1454

NGC 1454
objekt NGC 1454 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 1454 - enslig stjerne i stjernebildet Eridani
Typen: * -
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=15.3m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t45m59.3s; Dec= -20°39'6"

Naboobjekter: NGC 1452, NGC 1453, NGC 1455, NGC 1456

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.