astro-map.com

  NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528

NGC 1528

NGC 1528
Objekt NGC 1528 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1528 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Perzeus
Typ: II2m -
Uhlové rozmery: 18.00'
veľkosť: V=6.4m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h15m19s; Dec= 51°12'42"
Iné mená objektu NGC 1528 : OCL 397

Blízke objekty: NGC 1526, NGC 1527, NGC 1529, NGC 1530

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo?   alebo povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика