astro-map.com

  NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528 NGC 1528

NGC 1528

NGC 1528
Objekt NGC 1528 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 1528 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Persei
Typ: II2m -
Vinkeldimensionerna: 18.00'
magnitud: V=6.4m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h15m19s; Dec= 51°12'42"
Övriga namn på objektet NGC 1528 : OCL 397

Närliggande objekt: NGC 1526, NGC 1527, NGC 1529, NGC 1530

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort. 

Nikolai Kurdyapin, astro-map.com  
Gillade?   o berätta för dina vänner:Vid en utskrift av material från denna sida länk till astro-map.com obligatorisk.

Яндекс.Метрика