English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 154

NGC 154
objekt NGC 154 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 154 - galakse i stjernebildet Ceti
Typen: E? -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.10'x0.9'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.0m; B=15.0m
Overflate lysstyrke: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t34m19.4s; Dec= -12°39'21"
Rødforskyvning (z): 0.026785
Avstand fra solen til NGC 154: basert på redshiftverdien (z) - 113.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 154 : PGC 2058, MCG -2-2-53, NPM1G -12.0023

Naboobjekter: NGC 152, NGC 153, NGC 155, NGC 156

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.