English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 154

NGC 154
Objekt NGC 154 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 154 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: E? -
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.9'
magnitud: V=14.0m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h34m19.4s; Dec= -12°39'21"
rödförskjutning (z): 0.026785
Avståndet från solen till NGC 154: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 113.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 154 : PGC 2058, MCG -2-2-53, NPM1G -12.0023

Närliggande objekt: NGC 152, NGC 153, NGC 155, NGC 156

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.