English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1566

NGC 1566
Objekt NGC 1566 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 1566 - galax i stjärnbild Doradus
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 8.20'x6.5'
magnitud: V=9.7m; B=10.3m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h20m0.5s; Dec= -54°56'14"
rödförskjutning (z): 0.005017
Avståndet från solen till NGC 1566: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 21.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1566 : PGC 14897, ESO 157-20, IRAS 04189-5503

Närliggande objekt: NGC 1564, NGC 1565, NGC 1567, NGC 1568A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.