English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1622

NGC 1622
Objekt NGC 1622 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 1622 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: SBab - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.70'x0.7'
magnitud: V=12.5m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h36m36.6s; Dec= -3°11'18"
rödförskjutning (z): 0.016155
Avståndet från solen till NGC 1622: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 68.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1622 : PGC 15635, MCG -1-12-36, NPM1G -03.0201

Närliggande objekt: NGC 1620, NGC 1621, NGC 1623, NGC 1624

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.