English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1630-1

NGC 1630-1
Obiekt NGC 1630-1 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 1630-1 - galaktyka w konstelacji Erydan
Тип: S0-a - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.70'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.0m; B=14.9m
Jasność powierzchni: 12.7 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h37m15.4s; Dec= -18°54'7"
Redshift (z): 0.030718
Odległość od Słońca do NGC 1630-1: w oparciu o wartość redshift (z) - 129.8 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 1630-1 : PGC 15659, ESO 551-19, NPM1G -19.0190

Sąsiadujące obiekty: NGC 1629, NGC 1630-2, NGC 1631, NGC 1632

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.