English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1630-1

NGC 1630-1
Objekt NGC 1630-1 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 1630-1 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.5'
magnitud: V=14.0m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h37m15.4s; Dec= -18°54'7"
rödförskjutning (z): 0.030718
Avståndet från solen till NGC 1630-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 129.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1630-1 : PGC 15659, ESO 551-19, NPM1G -19.0190

Närliggande objekt: NGC 1629, NGC 1630-2, NGC 1631, NGC 1632

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.