English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1646-3

NGC 1646-3
Objekt NGC 1646-3 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 1646-3 - galaxie v souhvězdí Eridani
Typ: E5 - eliptická galaxie
Úhlové rozměry: 0.40'x0.2'
velikosti: V=15.8m; B=16.8m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h44m26.2s; Dec= -8°32'7"
Jiné názvy objektu NGC 1646-3 : PGC 3084954, 2ZW 22, near 56 Eri

Nedaleko objekty: NGC 1646-1, NGC 1646-2, NGC 1647, NGC 1648

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.