English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1646-3

NGC 1646-3
objekt NGC 1646-3 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 1646-3 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: E5 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.2'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.8m; B=16.8m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t44m26.2s; Dec= -8°32'7"
Andre objektnavn NGC 1646-3 : PGC 3084954, 2ZW 22, near 56 Eri

Naboobjekter: NGC 1644, NGC 1645, NGC 1647, NGC 1648

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet. 

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Likte?   eller fortell vennene dine:

Copyright © 2018, astro-map.com
Ved utskrift av materiale fra dette nettstedet, lenke til astro-map.com obligatorisk.
info@astro-map.com