English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1648

NGC 1648
Objekt NGC 1648 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1648 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.60'x0.5'
veľkosť: V=14.6m; B=15.6m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h44m34.7s; Dec= -8°28'42"
RedShift (z): 0.015808
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1648: na základe množstva červeného posunu (z) - 66.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1648 : PGC 15920, MCG -1-13-4, Z 0441.2-0834, NPM1G -08.0183, PGC 15886

Blízke objekty: NGC 1646-3, NGC 1647, NGC 1649, NGC 1650

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.