English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1693

NGC 1693
Voorwerp NGC 1693 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.
NGC 1693 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 0.70'
omvang: V=12.9m; B=13.2m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h47m38.8s; Dec= -69°20'37"
Andere namen van het object NGC 1693 : ESO 56-SC2, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1691, NGC 1692, NGC 1694, NGC 1695

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.