English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1696

NGC 1696
objekt NGC 1696 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 1696 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.90'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.0m; B=14.4m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t48m30s; Dec= -68°14'35"
Andre objektnavn NGC 1696 : ESO 56-SC4, in LMC

Naboobjekter: NGC 1694, NGC 1695, NGC 1697, NGC 1698

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet. 

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Likte?   eller fortell vennene dine:

Copyright © 2018, astro-map.com
Ved utskrift av materiale fra dette nettstedet, lenke til astro-map.com obligatorisk.
info@astro-map.com