English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1724

NGC 1724
Objekt NGC 1724 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 1724 - skupina hvězd v souhvězdí Aurigae
Typ: *Grp -
Úhlové rozměry: 1.00'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h3m33s; Dec= 49°29'30"
Jiné názvy objektu NGC 1724 : OCL 405

Nedaleko objekty: NGC 1722, NGC 1723, NGC 1725, NGC 1726

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.