KosmoVed
  NGC 1761 NGC 1761 NGC 1761 NGC 1761 NGC 1761 NGC 1761 NGC 1761 NGC 1761 NGC 1761 NGC 1761 NGC 1761 NGC 1761 NGC 1761

NGC 1761

NGC 1761
Objekt NGC 1761 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1761 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.20'
veľkosť: V=9.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 4h56m42s; Dec= -66°28'45"
Iné mená objektu NGC 1761 : ESO 85-SC18, in LMC

Blízke objekty: NGC 1759, NGC 1760, NGC 1762, NGC 1763

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика