English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1790

NGC 1790
Objekt NGC 1790 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 1790 - grupp av stjärnor i stjärnbild Aurigae
Typ: *Grp -
Vinkeldimensionerna: 15.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h11m7.2s; Dec= 52°3'30"

Närliggande objekt: NGC 1788, NGC 1789, NGC 1791, NGC 1792

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.