English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1865

NGC 1865
objekt NGC 1865 ligger akkurat i midten av bildet.
NGC 1865 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t12m25.1s; Dec= -68°46'16"
Andre objektnavn NGC 1865 : ESO 56-SC78, in LMC

Naboobjekter: NGC 1863, NGC 1864, NGC 1866, NGC 1867

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.