astro-map.com
  NGC 1867 NGC 1867 NGC 1867 NGC 1867 NGC 1867 NGC 1867 NGC 1867 NGC 1867 NGC 1867 NGC 1867 NGC 1867 NGC 1867 NGC 1867

NGC 1867

NGC 1867
Objekt NGC 1867 sa nachádza presne v strede obrazu.
NGC 1867 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.30'
veľkosť: V=13.4m; B=13.8m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h13m42.5s; Dec= -66°17'39"
Iné mená objektu NGC 1867 : ESO 85-SC53, in LMC

Blízke objekty: NGC 1865, NGC 1866, NGC 1868, NGC 1869

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.

Nikolay Kurdyapin, astro-map.com  
Páčilo? Povedzte svojim priateľom:Pri používaní materiálov z tejto stránky je potrebný odkaz na astro-map.com.

Яндекс.Метрика