English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1897

NGC 1897
Objekt NGC 1897 je umístěn přesně ve středu obrazu.
NGC 1897 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.00'
velikosti: V=13.5m; B=13.9m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h17m32.4s; Dec= -67°26'56"
Jiné názvy objektu NGC 1897 : ESO 56-SC92, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1895, NGC 1896, NGC 1898, NGC 1899

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.