English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1897

NGC 1897
Obiekt NGC 1897 znajduje się dokładnie w środku obrazu.
NGC 1897 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.00'
Wielkość gwiazd: V=13.5m; B=13.9m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h17m32.4s; Dec= -67°26'56"
Inne nazwy obiektów NGC 1897 : ESO 56-SC92, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1895, NGC 1896, NGC 1898, NGC 1899

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.