English  |   Русский  |   Deutsch  |   Español  |   Italiano  |   Português  |

NGC 1897

NGC 1897
Objekt NGC 1897 ligger precis i mitten av bilden.
NGC 1897 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.00'
magnitud: V=13.5m; B=13.9m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h17m32.4s; Dec= -67°26'56"
Övriga namn på objektet NGC 1897 : ESO 56-SC92, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1895, NGC 1896, NGC 1898, NGC 1899

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.